Ucenje nemackog jezika za pocetnike online dating

by  |  30-Jul-2017 02:15

Govornici katalonskog su veoma ponosni na svoj jezik.

ucenje nemackog jezika za pocetnike online dating-48

Verujte mi, kad nekoliko puta izgovorite to ime, osećaćete se bliži i tom jeziku i toj kulturi, a to vam može biti samo podstrek. Srpski i engleski nisu jezici u ogledalu, niti pozitiv i negativ filma, pa da jedna reč ili izraz na engleskom ima direktnog i apsolutnog para u srpskom.

Najbolje je da se na času, ili u datoj komunikativnoj situaciji, potrudite da što više pravilno primenite pređeno gradivo, ono što ste radili, što znate.

Zahvaljujem se ovom prilikom, koleginici ili čitateljki, koja je pažljivo iščitala knjigu i ukazala mi na to. Pogledati post na tu temu, pa ćete sami uočiti greške.

Znači javite se, kao i uvek, sa željama i predlozima. Dakle u knjizi ima grešaka, ali pošto, priznajem – pravljenje e-book i postavljanje iste za download, prevazilazi moja umeća, greške će i dalje ostati tamo a vi obratite pažnju. Slabi, jaki i nepravilni glagoli u oblicima participa jakih glagola, dati su oblici bez ablauta.

Ali, sada se prepustite ovoj metodi i učenju nemačkog jezika sa Lucasom Kernom.

Community Discussion